நீண்ட கால விண்வெளி பயணம் விண்வெளி வீரரின் மூளையை விரிவாக்குகிறது!

விண்வெளி பயணத்தின் நீண்ட காலம் இயடைவெளி விண்வெளி வீரர்களின் மூளை விரிவடைய காரணமாகிறது என ஆய்வில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது!!

Updated: Apr 18, 2020, 12:48 PM IST
நீண்ட கால விண்வெளி பயணம் விண்வெளி வீரரின் மூளையை விரிவாக்குகிறது!

விண்வெளி பயணத்தின் நீண்ட காலம் இயடைவெளி விண்வெளி வீரர்களின் மூளை விரிவடைய காரணமாகிறது என ஆய்வில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது!!

நீண்ட கால இடைவெளியின் விண்வெளி பயணம் விண்வெளி வீரர்களின் மூளையின் அளவு நிரந்தர மாற்றங்களுக்கும் பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் சிதைவுக்கும் வழிவகுக்கும் என்று புதிய ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. கதிரியக்கவியல் இதழில் வெளியிடப்பட்ட, ஆராய்ச்சியாளர்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு (ISS) பயணம் செய்வதற்கு முன்பு 10 ஆண்கள் மற்றும் ஒரு பெண் உட்பட 11 விண்வெளி வீரர்களுக்கு மூளை MRI.

"இதற்கு முன்னர் யாரும் அடையாளம் காணவில்லை என்பதை நாங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளோம், மூளையின் வெள்ளை விஷயத்தில் முன்னுரிமையிலிருந்து போஸ்ட் ஃப்ளைட் வரை கணிசமான அளவு அதிகரிப்பு உள்ளது," அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டனில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழக சுகாதார அறிவியல் மையத்தைச் சேர்ந்த ஆய்வின் முதன்மை எழுத்தாளர் லாரி கிராமர் கூறினார்.

ஆய்வின்படி, விண்வெளி வீரர்கள் இதேபோன்ற சோதனைகளை மேற்கொண்டு திரும்பிய பின்னர், அடுத்த ஆண்டு முழுவதும் பல இடைவெளிகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பின்தொடர்ந்தனர். MRI முடிவுகள் நீண்ட கால மைக்ரோ கிராவிட்டி வெளிப்பாடு விண்வெளி வீரர்களின் ஒருங்கிணைந்த மூளை மற்றும் செரிப்ரோஸ்பைனல் திரவம் (CSF) தொகுதிகளில் விரிவாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. ஒரு CSF என்பது மூளை மற்றும் முதுகெலும்புகளின் வெற்று இடங்களிலும் அதைச் சுற்றியும் பாயும் திரவமாகும்.

ஒருங்கிணைந்த தொகுதிகள் ஒரு வருடம் பிந்தைய விமானத்திற்குப் பிறகும் உயர்த்தப்பட்டன, இது நிரந்தர மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. "உண்மையில் மூளை மற்றும் செரிப்ரோஸ்பைனல் திரவ அளவுகள் போஸ்ட்ஃபைட்டில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்புக்கு வெள்ளை விஷய விரிவாக்கம் காரணமாகும்" என்று கிராமர் கூறினார். 

விண்வெளிப் பயணத்தின் போது உயர்ந்த உள்விழி அழுத்தத்திற்கு நீண்டகால வெளிப்பாடு ஒரு பங்களிப்பு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. MRI பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் மாற்றங்களைக் காட்டியது, இது மண்டை ஓட்டின் அடிப்பகுதியில் ஒரு பட்டாணி அளவிலான அமைப்பு பெரும்பாலும் "மாஸ்டர் சுரப்பி" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில், இது உடலில் உள்ள பல சுரப்பிகளின் செயல்பாட்டை நிர்வகிக்கிறது.

பெரும்பாலான விண்வெளி வீரர்கள் பிட்யூட்டரி சுரப்பி சிதைவின் MRI சான்றுகளைக் கொண்டிருந்தனர். "பிட்யூட்டரி சுரப்பி உயரத்தை இழக்கிறது மற்றும் அது முன்னுரிமையை விட சிறிய போஸ்ட் ஃப்ளைட் என்பதை நாங்கள் கண்டறிந்தோம்" என்று கிராமர் கூறினார். ISS-ல் பாதிக்கும் மேற்பட்ட குழு உறுப்பினர்கள் விண்வெளியின் மைக்ரோ கிராவிட்டி மீது நீண்ட காலமாக வெளிப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து அவர்களின் பார்வையில் மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளனர்.