4g support

நோக்கியாவின் புதிய 4G போன்; விலை 2999 ரூபாய் மட்டும்!

நோக்கியாவின் புதிய 4G போன்; விலை 2999 ரூபாய் மட்டும்!

நோக்கியா நிறுவனத்தில் பிரசித்திப்பெற்ற போன்களை மறு சந்தையிடும் திட்டத்தின் கீழ் புதிய வடிவம், அம்சங்களுடன் மீண்டும் அறிமுகம் செய்து வருகிறது. 

Jul 25, 2019, 02:59 PM IST