financial blowback

நிதி நெருக்கடிக்கு மத்தியில் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்காக நிலுவை தொகையை அளித்தது BCCI...

நிதி நெருக்கடிக்கு மத்தியில் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்காக நிலுவை தொகையை அளித்தது BCCI...

கொரோனா முழு அடைப்பால் ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடிக்கு மத்தியில் BCCI அதன் அனைத்து மத்திய ஒப்பந்த கிரிக்கெட் வீரர்களின் காலாண்டு நிலுவைத் தொகையை அளித்துள்ளது.

Apr 10, 2020, 06:27 PM IST