close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

terror financing

இந்தியாவிற்குள் போலி நாணயங்களை புகுத்தும் பாகிஸ்தான்..!

இந்தியாவிற்குள் போலி நாணயங்களை புகுத்தும் பாகிஸ்தான்..!

பாகிஸ்தான் தனது இராஜதந்திர பணிகளைப் பயன்படுத்தி போலி நாணயத்தை இந்தியாவுக்குள் செலுத்துவதாக தகவல்!!

Oct 9, 2019, 12:55 PM IST