tn scert

பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு தனி சேனல் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு தனி சேனல் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு தனி சேனல் உருவாக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்!

Oct 31, 2018, 06:01 PM IST