uae adnoc

இந்தியாவுக்கு கூடுதல் எரிவாயு வழங்க அரபு அமீரகம் ஒப்புதல்!

இந்தியாவுக்கு கூடுதல் எரிவாயு வழங்க அரபு அமீரகம் ஒப்புதல்!

இந்தியாவுக்கான சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தில் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில்., எரிவாயு பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் தடுக்க இந்தியாவுக்கு கூடுதல் எரிவாயு விநியோகம் செய்ய ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Sep 24, 2019, 10:17 PM IST