ஆஸ்திரியா நாட்டில் பிரதமர் மோடிக்கு காத்திருந்த சர்பிரைஸ்

ஆஸ்திரியா நாட்டுக்கு சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாடு சார்பில் சர்பிரைஸ் வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது.

ஆஸ்திரியா நாட்டுக்கு சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாடு சார்பில் சர்பிரைஸ் வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது.

Trending News