பெண் குழந்தைகளுக்கு கர்ப்பப்பை புற்றுநோயைத் தடுப்பதற்கான தடுப்பூசி: பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

9 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு கர்ப்பப்பை புற்றுநோயைத் தடுப்பதற்கான தடுப்பூசி போடப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Trending News