આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી એસોસિએશન

મનપ્રીતે FHIનો વર્ષનો સર્વશ્રેષ્ઠ પુરૂષ ખેલાડીનો એવોર્ડ જીત્યો, બન્યો પહેલો ભારતીય

હોકી ટીમના કેપ્ટન મનપ્રીત સિંહની ગુરૂવારે આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી મહાસંઘના વર્ષના સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડી તરીકે પસંદગી થઈ છે. તે આ પુરસ્કાર મેળવનાર ભારતનો પ્રથમ ખેલાડી છે. 
 

Feb 13, 2020, 08:47 PM IST