પ્લેયર ઓફ ધ યર

મનપ્રીતે FHIનો વર્ષનો સર્વશ્રેષ્ઠ પુરૂષ ખેલાડીનો એવોર્ડ જીત્યો, બન્યો પહેલો ભારતીય

હોકી ટીમના કેપ્ટન મનપ્રીત સિંહની ગુરૂવારે આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી મહાસંઘના વર્ષના સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડી તરીકે પસંદગી થઈ છે. તે આ પુરસ્કાર મેળવનાર ભારતનો પ્રથમ ખેલાડી છે. 
 

Feb 13, 2020, 08:47 PM IST