મ્યુનિસિપલ કમિશ્વર

33 કરોડના ખર્ચે સીજી રોડનું નવીનીકરણ, મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરે લીધી મુલાકાત

33 કરોડના ખર્ચે સીજી રોડનું સ્માર્ટ રોડ તરીકે નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. જેમાં સ્ટેડીય છ રસ્તા તરફનો 50 મીટરનો એક તરફનો ભાગ તૈયાર પણ કરી દેવાયો છે.

Apr 25, 2019, 04:42 PM IST

અમદાવાના સી.જી રોડનું નવીનીકરણ શરૂ, 33 કરોડના ખર્ચે બનશે સ્માર્ટ રોડ

આખરે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને શહેરના અત્યંત પ્રખ્યાત એવા સીજી રોડનું નવીનીકરણ કરવાની સત્તાવાર શરૂઆત દીધી છે. જે અંતર્ગત રૂપિયા 33 કરોડના ખર્ચે સીજી રોડનું સ્માર્ટ રોડ તરીકે નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. જેમાં સ્ટેડીય છ રસ્તા તરફનો 50 મીટરનો એક તરફનો ભાગ તૈયાર પણ કરી દેવાયો છે. જેની મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરે જાત મુલાકાત પણ લીધી.
 

Apr 24, 2019, 06:39 PM IST