રાહુલ અવારે

World Wrestling Championship: રાહુલ અવારે ભારતને અપાવ્યો પાંચમો મેડલ

ભારતના રાહુલ બાલાસાહેબ અવારે રવિવારે વિશ્વ કુસ્તી ચેમ્પિયનશીપમાં કાંસ્ય પદક જીત્યો હતો. આ ચેમ્પિયનશીપમાં ભારતે આ પાંચમો મેડમ જીત્યો છે. ભારતે એક રજત અને ચાર કાંસ્ય પદક જીતવાની સાથે ચેમ્પિયનશીપનું સમાપન કર્યું છે. સાથે જ ભારતે ચાર ઓલ્પિક કોટામાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. 

Sep 22, 2019, 11:04 PM IST

CWG 2018 : બોક્સર રાહુલ અવારે ભારતને અપાવ્યો 13મો ગોલ્ડ

ગોલ્ડ કોસ્ટઃ પુરૂષ ફ્રી સ્ટાઇલ 57 કિલોગ્રામ વર્ગમાં બોક્સર રાહુલ અવારે ભારતને 13મો ગોલ્ડ મેડલ અપાવવામાં સફળ થયો છે. તેણે ફાઇનલમાં કેનેડાના સ્ટીવન તાકાહાશીના પડકારને 15-7થી ખતમ કર્યો. આ ખિતાબી મુકાબલામાં શાનદાર ટક્કર જોવા મળી અને રાહુલે ગોલ્ડ મેડલનો હકદાર બન્યો. 

Apr 12, 2018, 01:42 PM IST