વડાપ્રધાન સુરક્ષા વીમા યોજના

31 મે સુધી બેંક અકાઉન્ટમાં રાખી મૂકજો 342 રૂપિયા બેલેન્સ, નહીં તો થશે આ નુકસાન

: જો તમે પણ તમારા પરિવારને 4 લાખ રૂપિયાનું સુરક્ષા કવચ આપવા માંગતા હોવ અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાનો ફાયદો ઉઠાવવા માંગતા હોવ તો તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં 342 રૂપિયા જરૂર રાખો

May 20, 2018, 03:08 PM IST