hundreds of bottles

ગુજરાતનું એક એવું સ્થળ, જ્યાં માનતા પુરી થાય તો લોકો સેંકડો પાણીની બોટલો ચડાવે છે

આસ્થા ગુજરાતનું મહત્વનું પરિબળ છે. ગુજરાતનાં મહેસાણા અને પાટણ જિલ્લા વચ્ચે આવેલું છે, જ્યાં માનતા પુર્ણ કરવા માટે લોકો અહીં પોતાના પરિવાર સાથે આવીને પાણી ચડાવે છે. ગુજરાતમાં કદાચ એકમાત્ર આસ્થાનું કેન્દ્ર હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યાં માત્ર પાણી ચડવાથી લોકોનાં ધાર્યા કામ પુર્ણ થાય છે. 

Jun 13, 2021, 05:26 PM IST