રાજ્યમાં કોરોનાથી રાહત, છેલ્લા 24 કલાકમાં 455 કેસ, 6 મૃત્યુ

Trending news