અમદાવાદના દરિયાપુરમાં મદરેસાના સર્વે દરમિયાન 100થી વધુ બદમાશોના ટોળાએ ટીમ પર હુમલો કર્યો

Gujarat: Mob of over 100 miscreants attack team during survey of Madrassa in Ahmedabad's Dariapur

Trending news