કાળઝાળ ગરમીમાં ગુજરાત ત્રાહિમામ ! ગરમીથી બચવા લોકો ઠંડા પીણા અને જ્યુસના સહારે

Gujarat reels under scorching heat conditions! People relying on cold drinks, juice to beat the heat

Trending news