જગન્નાથજીના દર્શને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, 147મી રથયાત્રા અંગે ચર્ચા પણ કરી!

જગન્નાથજીના દર્શને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, 147મી રથયાત્રા અંગે ચર્ચા પણ કરી!

Trending news