પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું હોવા છતાં અમદાવાદમાં લુખ્ખા તત્વોએ જાહેરમાં ફોડ્યા ફટાકડા

Trending news