પાસ નેતા અલ્પેશ કથીરિયાનો ખુલાસો, ભાજપમાં જોડાવવા અંગે ફેસબુક પર મુકી પોસ્ટ...

Trending news