પાણી વિના રાજધાનીની કફોડી હાલત, દિલ્હીના વિવેકાનંદ કેમ્પમાં ટેન્કર આવતા જ લોકોની પડાપડી...

People que for water at Delhi's Vivekananda Camp

Trending news