2 વર્ષ પહેલા આફતાબની પોલીસમાં કરી હતી ફરિયાદ, શ્રદ્ધાનો 'ટુકડે-ટુકડા' થવાનો ડર સાચો પડ્યો

Trending news