ગુજરાત માટે સૌથી મોટા અને ગૌરવવંતા સમાચાર,સુરત નામનું જહાજ ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ..

The biggest and proudest news for Gujarat, a ship named Surat inducted into Indian Navy

Trending news