ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ 2000-200 ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣ, ಆರ್ಬಿಐ ಬಳಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲ!

              

Updated: Oct 30, 2017 , 11:54 AM IST
ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ 2000-200 ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣ, ಆರ್ಬಿಐ ಬಳಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲ!

ನವದೆಹಲಿ: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ಬಿಐ) ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ರೂ 2,000 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಐನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವು ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಐ ಮೂಲಕ ಮುಂಬಯಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಯ್ ಆರ್ಟಿಐ ಜಾರಿಗೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1993 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು-

ಮೇ 19, 2016 ರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು, ಮೇ 18, 2016 ರಂದು ಆರ್ಬಿಐನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಜುಲೈ 8, 1993 ರಂದು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಹೊಸ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 10, 20, 50, 100 ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು.

ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು-

ರಾಯ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಿಂದ 1000 ಆರ್ಬಿಐ ರೂ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಣಯಗಳು (Notbandi) 200 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 2,000 ರೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗದೆ ಹೋದರು, ನಂತರ ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮುದ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?

2000 ನೋಟಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು- 

ರಾಯ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 200 ಮತ್ತು 2,000 ನೋಟುಗಳು ನ್ಯಾಯಪರತೆಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು-

ರಾಯ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2017 ಒಂದು ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರೂ.5  ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೂ.2,000ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನೋತಿನಲ್ಲೂ  ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂ ನಿಂದ ಉತ್ತಮಪಡಿಸವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಜುಲೈ 15, 1993, ಜುಲೈ 13, 1994 ಮತ್ತು ಮೇ 19, 2016 ನೀಡುತ್ತವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 10, 20, 50, ವಿನ್ಯಾಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು 100 ಮತ್ತು ರೂ 500, ದೇಶದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂ. 1000 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಉಲ್ಲೇಖವು ರೂ. 2000 ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂ. 200 ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ.