ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ..!

ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಬಹುದು.  

Updated: Aug 1, 2020 , 12:45 PM IST
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್  (India Post) ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, 

ಇದು ಯೋಜನೆ:
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (ಟಿಡಿ) ಯೋಜನೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.

8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ 5000 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಿಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ.:
ಪಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 12,500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವು 15 ವರ್ಷಗಳು, ಇದನ್ನು ನೀವು 5-5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವು ವಾರ್ಷಿಕ 7.1 % ನೀವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 37,50,000 ರೂ.  25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊತ್ತವು 1.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಸಮಯ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ:
ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಎಂದರೆ ಎಫ್‌ಡಿ (FD) ಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 6.7 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ: 15 ಲಕ್ಷ, ಬಡ್ಡಿದರ: ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 6.7, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಬಹುದು.

Sarkari Naukri: SSLC, ಪಿಯುಸಿ, ಪದವೀಧರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ
ನೀವು ಆರ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ.  ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12500 ಅನ್ನು ಪಿಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆರ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5.8 ರಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 1,50,000 ರೂ,  ವಾರ್ಷಿಕ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ: ನಂತರ 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 40,50,000 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಅವಧಿ:
ನೀವು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 6.8 ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಎರಡನೇ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.