Hockey World Cup

2023 ರ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯ

2023 ರ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯ

ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಶನ್‌ನ (ಎಫ್‌ಐಹೆಚ್) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯು 2023 ರ ಎಫ್‌ಐಹೆಚ್ ಹಾಕಿ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆ ಭಾರತ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.  

Nov 8, 2019, 05:51 PM IST