ആധാർ കാർഡ്-റേഷൻ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കൽ അനിവാര്യം, സെപ്റ്റംബർ 30 അവസാന തിയതി

വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് (One Nation One Ration Card) പദ്ധതിയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി   റേഷൻ കാർഡിനെ ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി  അവസാനിക്കുകയാണ്...  

Last Updated : Sep 29, 2020, 11:11 PM IST
  • One Nation One Ration Card പദ്ധതിയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി റേഷൻ കാർഡിനെ ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിക്കുകയാണ്.
  • കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് അവസാന തിയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്
  • റേഷൻ കാർഡുമായി ആധാർ ലിങ്കുചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, 'വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ്' പദ്ധതി പ്രകാരം ഉപഭോക്താക്കൾ താമസിക്കുന്നിടത്തു നിന്നെല്ലാം എല്ലാ മാസവും ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും.
ആധാർ കാർഡ്-റേഷൻ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കൽ അനിവാര്യം, സെപ്റ്റംബർ 30 അവസാന തിയതി

New Delhi: വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് (One Nation One Ration Card) പദ്ധതിയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി   റേഷൻ കാർഡിനെ ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി  അവസാനിക്കുകയാണ്...  

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് അവസാന തിയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് മുമ്പ് ഇവ ലിങ്കു ചെയ്യാതിരുന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 30ന് ശേഷം സബ്സിഡി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം (പിഡിഎസ്) പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നത് തുടരാൻ,  ആധാർ കാർഡിനെ റേഷൻ കാർഡുമായി ലിങ്കുചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ക്വാട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിനെയോ വീടുകളെയോ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ കാര്യ, ഭക്ഷ്യ, പൊതുവിതരണ മന്ത്രാലയം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും (യുടി) വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആധാർ നമ്പർ കൈവശം വയ്ക്കാത്തതിന്‍റെ  പേരിൽ മാത്രം ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരുകൾ, റേഷൻ കാർഡുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും   മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം?
ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം?
ആധാർ ലിങ്കിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
ഇപ്പോൾ 'Start Now' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ വിലാസ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക ( ജില്ലയും സംസ്ഥാനവും അടക്കം)
നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യ ലഭിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ "റേഷൻ കാർഡ്" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ നൽകുക.
ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡ് (ഒടിപി) നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കും
ഒടിപി നൽകുക, അതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പൂർത്തിയായതായി അറിയിക്കുന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും
അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുകയും വിജയകരമായ പരിശോധനയിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പി‌ഡി‌എസ് കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കട സന്ദർശിച്ച് ആധാർ, റേഷൻ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കൽ നടത്താം. ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ആധാർ കാർഡിന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ, കുടുംബനാഥന്റെ പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ, റേഷൻ കാർഡ് എന്നിവ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതിനായി നിങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിന്റെ ഒരു പകർപ്പിനൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ റേഷൻ കടയിൽ സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും വിജയകരമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കും. ലിങ്കിംഗ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു എസ്എംഎസ് ലഭിക്കും.

Also read: Aadhar card അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇനി 100 രൂപ ഫീസ്...!!

റേഷൻ കാർഡുമായി ആധാർ ലിങ്കുചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, 'വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ്' പദ്ധതി പ്രകാരം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളുടെ അന്തർ സംസ്ഥാന പോർട്ടബിലിറ്റി സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ താമസിക്കുന്നിടത്തു നിന്നെല്ലാം  എല്ലാ മാസവും ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും.

More Stories

Trending News