कृषी खाता

आता कृषी खात्यातील घोटाळ्याची ईडी चौकशी करणार?

राज्यात 2008 ते 2011 या कालावधीत कृषी विभागाच्या सूक्ष्म सिचंन योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला होता.

 

Jan 4, 2021, 05:17 PM IST