पिकपाणी

PT13M11S

पीकपाणी | प्रा. ए. टी शिंदे | पावसाळात जनावरांची घ्या काळजी

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Jul 25, 2018, 07:54 PM IST

पाऊसपाणी: राज्यातील धरणांचे अपडेट्स...

राज्याचा मोठा भाग आजही कोरडाठाक असला तरी, काही धरणे मात्र पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. ओसंडून वाहत आहेत. 

Jul 17, 2018, 08:48 AM IST

साखर संकटावर गुऱ्हाळाचा उतारा, नाशिकच्या शेतकऱ्याचा उपक्रम

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Feb 20, 2018, 08:09 PM IST

पिकपाणी । औरंगाबाद । थंडीत हुर्डा पार्टीची मज्जा

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Jan 2, 2018, 07:46 PM IST

यवतमाळ | कपाशीवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Nov 16, 2017, 05:59 PM IST