राज्यात ८८ हजार ९६० रुग्ण

राज्यात ८८ हजार ९६० रुग्ण बरे होऊन घरी गेले

राज्यात कोरोनाच्या सुमारे साडे नऊ लाख चाचण्या

Jun 29, 2020, 08:25 PM IST