how to transfer contacts from ios to android

Transfer Contacts iOS to Android : iOS मधून Androidवर Contacts कसं शेअर करता येणार? जाणून घ्या

आपला मोबाईल बदलतो, तेव्हा बरेऱ्याचदा असे होते की, तुमचा आधीचा फोन  iOS असतो आणि तुम्हाला Android फोन वापरायचा असतो. 

Jun 19, 2021, 12:52 PM IST