nagpur remidesi court

रेमडेसिविर काळाबाजारप्रकरणी पहिली शिक्षा... 3 वर्ष सश्रम कारावास

रेमडेसिविर काळाबाजार प्रकरणी सत्र न्यायालयानं एकाला तीन वर्षे सश्रम कारावासाची

शिक्षा सुनावली आहे.हा खटला तीन महिन्यात निकाली निघाला

Jul 24, 2021, 10:03 AM IST