tea maker

Osmanabad Tea Maker Wrote More Than 25 Novels To Be Felicitated PT2M14S

उस्मानाबाद | २५ हून अधिक पुस्तकं लिहिणारे चहावाले काका

उस्मानाबाद | २५ हून अधिक पुस्तकं लिहिणारे चहावाले काका

Jan 11, 2020, 11:55 PM IST

चहावाला बनून प्रचार केला, निवडणूकीनंतर करोडपती निघाला

पण खऱ्या आयुष्यात तो करोडपती असल्याचे नंतर साऱ्यांच्या लक्षात आले.

Aug 13, 2018, 09:05 AM IST