किती धोकादायक आहे जगाचं टेन्शन वाढवणारा कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट AY.4.2

कोरोनाच्या नव्या प्रकाराने पुन्हा एकदा चिंता वाढवल्या आहेत.

Updated: Oct 23, 2021, 03:38 PM IST
किती धोकादायक आहे जगाचं टेन्शन वाढवणारा कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट AY.4.2

कोरोनाच्या नव्या प्रकाराने पुन्हा एकदा चिंता वाढवल्या आहेत.