வாயு புயல்

வாயு புயல் எச்சரிக்கை!! மத்திய அரசு உங்களுடன் இருக்கிறது: பிரதமர் மோடி ட்வீட்

வாயு புயல் எச்சரிக்கை!! மத்திய அரசு உங்களுடன் இருக்கிறது: பிரதமர் மோடி ட்வீட்

குஜராத் மற்றும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் தாக்க உள்ள வாயு புயல் குறித்து மத்திய அரசு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது என பிரதமர் மோடி ட்வீட்.

Jun 12, 2019, 04:07 PM IST