jammu twin sisters

ஜம்மு இரட்டை சகோதரிகளுக்கு 'கொரோனா போர்வீரர்கள்' என புதிய பெயர்!!

ஜம்மு இரட்டை சகோதரிகளுக்கு 'கொரோனா போர்வீரர்கள்' என புதிய பெயர்!!

கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடியில் ஊக்கமளிக்கும் பாடல்களை உருவாக்கியதற்காக ஜம்மு இரட்டை சகோதரிகள் 'கொரோனா போர்வீரர்கள்' என்று பெயரிட்டனர்!!

Apr 25, 2020, 05:05 PM IST