own airplane

சிறு வயது கனவை நிறைவேற்ற ₹ 90 ஆயிரத்தில் விமானம் தயாரித்த ஏழை தொழிலாளி!!

சிறு வயது கனவை நிறைவேற்ற ₹ 90 ஆயிரத்தில் விமானம் தயாரித்த ஏழை தொழிலாளி!!

சிறு வயது ஆசையை நிறைவேற்ற வெறும் 90 ஆயிரம் செலவில் புதிய விமானத்தை ஒரு ஏழை தொழிலாளி தயாரித்துள்ளார்!!

Apr 11, 2019, 12:25 PM IST