vijayadashami or dussehra

தசரா உருவ பொம்மைகளை பரம்பரையாக உருவாக்கும் முஸ்லீம் ஆண்!

தசரா உருவ பொம்மைகளை பரம்பரையாக உருவாக்கும் முஸ்லீம் ஆண்!

தசரா விழா உருவ பொம்மைகளை தலைமுறை தலைமுறையாக செய்து வரும் இஸ்லாமிய குடும்பம்!!!

Oct 5, 2019, 12:16 PM IST