குற்றாலம் ஐந்தருவில் வெள்ளப்பெருக்கு!

மழை காரணமாக குற்றாலம் ஐந்தருவில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

Trending News