આઈસી પીઆર ટેસ્ટ

કોરોનાના ટેસ્ટમાં થતા CT વેલ્યૂને લઈને તમારું કન્ફ્યૂઝન દૂર કરી દેશે આ માહિતી

કોરોના થયો છે કે નહીં તેની જાણ માટે RT - PCR ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. આ ટેસ્ટ સાથે આપવામાં આવતા CT વેલ્યુને લઈ થતી જુદી જુદી પ્રકારની ચર્ચા થતી રહે છે. જે પણ વ્યક્તિ તપાસમાં કોરોના સંક્રમિત મળે તેને પોતાની સીટી વેલ્યૂ માલૂમ હોવી જરૂરી છે. ત્યારે અમદાવાદના MD ફિઝિશિયન ડોકટર પ્રવીણ ગર્ગે કેટલાક ખુલાસા કર્યા હતા. 

Aug 8, 2020, 11:04 AM IST