ગાઇડલાઇન જાહેર

15 ઓક્ટોબરથી ખુલી રહી છે શાળા-કોલેજ, શિક્ષણ મંત્રાલયે જાહેર કરી નવી ગાઇડલાઇન

સરકારે 15 ઓક્ટોબરથી શાળાઓ ખોલવાની મંજૂરી આપી છે. આ છૂટ નોન-કન્ટેઇન્મેન્ટ ઝોનમાં આવનાર વિસ્તાર માટે છે. રાજ્યો માટે આ ખુલી છૂટ છે કે તે પોતાના પ્રમાણે નક્કી કરે કે શાળાઓ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવે, તેને જોતા રાજ્ય સરકારોએ પોતાના રાજ્યની સ્થિતિ પ્રમાણે નિર્ણય કર્યો છે. 

Oct 5, 2020, 08:30 PM IST

15 ઓક્ટોબરથી ખુલી શકશે સિનેમા હોલ, અનલોક-5ની ગાઇડલાઇન જાહેર

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે અનલૉક-5ની ગાઇડલાઇન જાહેર કરી દીધી છે. 
 

Sep 30, 2020, 08:21 PM IST