ગ્રીન કોરિડોટ

બ્રેઇન ડેડ યુવકનું દિલ ધબકાવશે બીજાનું જીવન! વ્યક્તિ કેમ બને છે આ સ્થિતિનો ભોગ? જાણવા કરો ક્લિક...

આજે અમદાવાદમાં એક મહત્વની મેડિકલ ઘટના બની છે. આજે રાજકોટના બી.ટી. સવાણી હોસ્પિટલથી જય મોઢવાડિયાના નામના યુવકના હૃદયને હવાઇમાર્ગે અમદાવાદની સીમ્સ હોસ્પિટલ ખાતે લઇ જવાયું હતું.

Jun 20, 2019, 11:57 AM IST