ચીફ ઈન્ફોર્મેશન ઓફિસર

HDFCએ રમેશ લક્ષ્મીનારાયણનને સોંપી CIO તરીકે જવાબદારી, મુનીશ મિત્તલની લેશે જગ્યા

રમેશ લક્ષ્મીનારાયણને આ પહેલાં ક્રિસિલમાં ત્રણ વર્ષ સુધી ચીફ ટેક્નોલોજી એન્ડ ઈન્ફોર્મેશન ઓફિસરના પદે સેવા આપી હતી. બેંકની ટેક્નોલોજીના પરિવર્તનને લગતી કામગીરીને નવા સ્તરે લઈ જવાની જવાબદારી સંભાળશે. 

Nov 7, 2020, 11:38 AM IST