પી એમ

કચ્છઃ ગુજરાતની તો પાંચેય આંગળીઓ ઘીમાં- વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી

  • પી.એમ મોદી આણંદના મોગર ખાતે  મિલ્ક કેપીટલ ઓફ ઇન્ડિયા-દૂધ નગરી, આણંદની સુપ્રસિધ્ધ અમૂલ ડેરીના મોગર સ્થિત અતિ આધુનિક ચોકલેટ પ્લાન્ટ અને ટેક હોમ રાશન પ્લાન્ટનું ઉદ્દઘાટન કરશે.

Sep 30, 2018, 08:21 AM IST