મનન શાહ

ભાવનગર : વૈભવી પરિવારનો નબીરો ગાંજા સાથે પકડાયો, કેમેરાને જોઈ મોઢું છુપાવવા લાગ્યો

ભાવનગરની સહજાનંદ કોલેજનો વિદ્યાર્થી ગાંજાના 11 પેકેજ સાથે પકડાતા ભાવનગરમાં આ કિસ્સો ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે. કારણ કે, જે વિદ્યાર્થી ગાંજા સાથે પકડાયો છે, તે ભાવનગરના પ્રતિષ્ઠીત પરિવારમાંથી આવે છે. 

May 16, 2019, 03:03 PM IST