વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઈઝેશન

વ્યાપાર યુદ્ધના પગલે WTOએ વૈશ્વિક વેપારના વૃદ્ધિ દરના અનુમાનમાં કર્યો ઘટાડો

WTO(World Trade Organisation)એ ચાલુ વર્ષનો અંદાજ મુકતા જણાવ્યું છે કે, આ વર્ષે વૈશ્વિક વેપારનો વૃદ્ધિ દર 1.2 ટકા રહેશે. WTOએ એપ્રિલ મહિનામાં 2.6 ટકાના વૃદ્ધિ દરનો અંદાજ મુક્યો હતો. વર્ષ 2018માં આ વૃદ્ધિ દર 3.0 ટકા હતો. હવે, આગામી 2020 વર્ષ માટે WTOએ વૈશ્વિક વેપારનો વૃદ્ધિ દર 2.7 ટકા અંદાજ્યો છે, જેનો અગાઉ તેણે 3.0 ટકાનો અંદાજ મુક્યો હતો. 

Oct 1, 2019, 05:32 PM IST