સૈયદ કિરમાણી

રિષભ પંતના સ્થાને ઋૃદ્ધિમાન સાહા રમે બીજી ટેસ્ટઃ સૈયદ કિરમાણી

ભારતના મહાન વિકેટકીપરોમાંથી એક સૈયદ કિરમાણીનું માનવું છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ બીજી ટેસ્ટમાં રિષભ પંતના સ્થાને ઋૃદ્ધિમાન સાહાને તક આપવી જોઈએ. 
 

Aug 27, 2019, 06:46 PM IST