સ્માર્ટસિટી પ્રોજેક્ટ

More 300 Electric Buses Will Be Running In Ahmedabad PT6M6S

અમદાવાદમાં દોડતી થશે વધુ 300 ઈ-બસ

માર્ચ 2020 બાદ મેગાસીટી અમદાવાદના માર્ગો પર 300 ઇલેકટ્રીક બસ દોડતી થઇ જશે. જે માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને 300 બસનો વર્ક ઓર્ડર આપી દીધો છે. હાલમાં અમદાવાદના માર્ગ પર ઇલેક્ટ્રીક બસ દોડતી થઇ ગઇ છે. હાલમાં શહેરના માર્ગ પર 13 ઇલેક્ટ્રીક બીઆટીએસ બસ દોડતી કરી દેવામાં આવી છે. આ મહીનાના અંત સુધીમાં 50 બસ દોડતી થઇ જશે. અને આ ઇલેક્ટ્રીક બસ દોડવવા માટે એએમસીએ સ્માર્ટસિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અધ્યતન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ઉભુ કર્યુ છે.

Dec 14, 2019, 12:25 PM IST
8 Electric Bus Will Run In Ahmeabad City PT4M25S

અમદાવાદના માર્ગો પર દોડતી થઇ 8 ઇલેક્ટ્રિક બસો, જાણો ખાસિયત

આખરે અમદાવાદના માર્ગ પર ઇલેક્ટ્રીક બસ દોડતી થઇ ગઇ છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અગાઉ કરેલી જાહેરાત અંતર્ગત હાલમાં શહેરના માર્ગ પર 8 ઇલેક્ટ્રીક બીઆટીએસ બસ દોડતી કરી દેવામાં આવી છે. અને આ ઇલેક્ટ્રીક બસ દોડવવા માટે એએમસીએ સ્માર્ટસિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અધ્યતન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ઉભી કર્યુ છે. ત્યારે પર્યાવરણને કોઇપણ પ્રકારનું નુકશાન ન થાય તે માટે આગામી દિવસોમાં શહેરમાં માર્ગો પર વધુ 300 ઇલેક્ટ્રીક બીઆરટીએસ બસ દોડાવવાનું આયોજન કરાયુ છે.

Jul 18, 2019, 09:40 AM IST

સ્માર્ટ અમદાવાદ: શહેરના માર્ગો પર હવે દોડશે પ્રદૂષણ મુક્ત ‘ઇલેક્ટ્રીક બસ’

આખરે અમદાવાદના માર્ગ પર ઇલેક્ટ્રીક બસ દોડતી થઇ ગઇ છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અગાઉ કરેલી જાહેરાત અંતર્ગત હાલમાં શહેરના માર્ગ પર 8 ઇલેક્ટ્રીક બીઆટીએસ બસ દોડતી કરી દેવામાં આવી છે. અને આ ઇલેક્ટ્રીક બસ દોડવવા માટે એએમસીએ સ્માર્ટસિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અધ્યતન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ઉભી કર્યુ છે. ત્યારે પર્યાવરણને કોઇપણ પ્રકારનું નુકશાન ન થાય તે માટે આગામી દિવસોમાં શહેરમાં માર્ગો પર વધુ 300 ઇલેક્ટ્રીક બીઆરટીએસ બસ દોડાવવાનું આયોજન કરાયુ છે.

Jul 17, 2019, 05:20 PM IST

33 કરોડના ખર્ચે સીજી રોડનું નવીનીકરણ, મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરે લીધી મુલાકાત

33 કરોડના ખર્ચે સીજી રોડનું સ્માર્ટ રોડ તરીકે નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. જેમાં સ્ટેડીય છ રસ્તા તરફનો 50 મીટરનો એક તરફનો ભાગ તૈયાર પણ કરી દેવાયો છે.

Apr 25, 2019, 04:42 PM IST

અમદાવાના સી.જી રોડનું નવીનીકરણ શરૂ, 33 કરોડના ખર્ચે બનશે સ્માર્ટ રોડ

આખરે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને શહેરના અત્યંત પ્રખ્યાત એવા સીજી રોડનું નવીનીકરણ કરવાની સત્તાવાર શરૂઆત દીધી છે. જે અંતર્ગત રૂપિયા 33 કરોડના ખર્ચે સીજી રોડનું સ્માર્ટ રોડ તરીકે નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. જેમાં સ્ટેડીય છ રસ્તા તરફનો 50 મીટરનો એક તરફનો ભાગ તૈયાર પણ કરી દેવાયો છે. જેની મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરે જાત મુલાકાત પણ લીધી.
 

Apr 24, 2019, 06:39 PM IST