cbse 12th board result 2021

CBSE 12th Board Result 2021 Formula: 30:30:40 ના ફોર્મ્યુલાથી તૈયાર થશે પરિણામ, જાણો કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓને મળશે નંબર

CBSE 12th Board Result 2021 Formula latest update: માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ  (CBSE) એ ધોરણ-12નું પરિણામ  (CBSE 12th Board Result 2021) તૈયાર કરવાની ફોર્મ્યુલા નક્કી કરી લીધી છે. બોર્ડે તે માટે 30:30:40 ની ફોર્મ્યુલા અપનાવી છે. 

Jun 16, 2021, 04:04 PM IST