lgbtqi community

અચાનક તમને ખબર પડે કે તમારું બાળક LGBTQ છે, તો ભેદભાવ ભૂલીને સૌથી પહેલા કરો આ કામ

  • જો તમારું બાળક LGBTQ છે, તો તેને જજ કરતા પહેલા તમારું નોલેજ વધારો
  • તમારા બાળકને એ અહેસાસ અપાવો કે, બધુ જ નોર્મલ છે. જેમ કે તે સામાન્ય બાળક છે તેવી રીતે તેને રાખો

Jun 22, 2021, 07:39 PM IST